Steinerkoulun keskeisiä piirteitä

10,00 

Tekijä: Marja Dahlström
Kustantaja: Suomen antroposofinen liitto ry
Sivumäärä: 48
Kieli: Suomi Suomi
Painos: 4.
Ilmestymisvuosi: 2016
ISBN: 978-952-5507-75-1

 

Kuvaus

Kokonaan uudistettu ja kuvitettu steinerkoulun perusesittely 2016 ilmestynyt!

Steinerkoulun perustana on näkemys ihmisestä jatkuvasti kehittyvänä olentona. Pyrkimyksenä on auttaa lasta löytämään oman ikävaiheensa mukaisella tavalla suhteen itseensä ja maailmaan, herättää hänen sisäisen olemuksensa kykyjä. Opetuksessa vallitsee taiteellinen ote.
Ensimmäiset kahdeksan vuottaluokkayhteisö toimii saman luokanopettajan johdolla, jolloin muodostuu pysyvä ja turvallinen vuorovaikutus opettajan ja oppilaiden välille. Ennen murrosikää oppisisällöt pyritään muovaamaan käsiteltävän asian todellisuutta vastaaviksi kuviksi, sisäisiksi mielikuviksi, jotka puhuttelevat ajattelun lisäksi myös tunnetta ja tahtoa paremmin kuin abstrakti tieto. Valmiin oppikirjan sijasta itse koostettu työkirja auttaa hahmottamaan ja sisäistämään opittavan asian yksilöllisesti.
Yliopettaja Marja Dahlström on steinerpedagogiikan käytännön ja teorian asiantuntija ja yksi suomalaisen steinerkoululiikkeen pioneereista. Pitkän luokanopettajanuransa (1959-1997) ohella hän on toiminut aikuiskouluttajana Suomessa ja ulkomailla.