Antroposofiska Sällskapet i Finland

Antroposofiska Sällskapet i Finland

Program för hösten 2017

HELSINGFORS, Nylandsgatan 25 A 4

Medlemskvällar varannan tisdag från och med 12.9. enligt överenskommelse på Nylandsgatan eller som besök hos äldre medlemmar. Föreslå gärna teman eller besök! Kontaktperson Pia Teckenberg-Jansson tfn 0400 449 550 eller e-post pia.teckenberg@kolumbus.fi.

Den tvåspråkiga karmaföredragsgruppen sammankommer från och med 5.9 varannan tisdag kl. 18.30–20.30 på Nylandsgatan för att behandla Rudolf Steiners karmaföredrag (GA 235-240). Arbetet fortsätter med det IV Karmabandet. Även nya välkomna i gruppen! Kontaktpersoner Marina Reuter tfn 050 5997979 och Tuulikki Sarekoski 050 4343432.

Eurytmi för alla intresserade med Anne-Marie Somero tisdagar med början 19.9. kl. 17–18 i salen på Nylandsgatan.

En ny för alla öppen grupp Ord och ton/ Sana ja sävel samlas en gång i månaden i föreningen Taiteins Odilia utrymmen till gemensamma stunder för att tillsammans skapa och uppleva toner, musik, ord, dikter, berättelser. Vi träffas kl.17–18.30 torsdagar 28.9., 26.10. och 23.11. Adress: Lärkträdsvägen 2 M, Helsingfors. Hyran på 20 euro/ gång fördelas mellan deltagarna. Kontaktpersoner Pia Teckenberg-Jansson tfn 0400 449550 och Kirsti Pohjasniemi tfn 040 5864832.

FRIA HÖGSKOLAN FÖR ANTROPOSOFI

Klasstimmar för medlemmar
På svenska, söndagar kl. 11.15: 24.9., 22.10 (Obs! kl. 18), 26.11. och 17.12.
På tyska, söndagar: kl. 11.15: 17.9., 22.10., 12.11. och 10.12.
Kontaktperson för klasstimmarna: Marina Reuter tfn. (09) 477 2058 / 050 599 7979 och Anja Riska 0400 878 277

TILLSTÄLLNINGAR

Söndagen den 8.10. kl. 10–16 Djurkretsens impulskrafter i Europas länder.
Mikaelitidens seminariedag i Helsingfors på Nylandsgatan 25 A 4, där René Völzke (waldorflärare, konstterapeut, talgestaltare) från Tyskland berättar om sina forskningar om djurkretsens impulskrafter i samband med europeiska regioner. Föredragen hålls på svenska. Priset 20 euro omfattar föredragen, eurytmi, vegetarisk lunch samt kaffe och kaka. Mera information finns på nätsidan antropos.fi. För att kunna beräkna maten ber vi om anmälning senast 30.9.2017 till Pia Teckenberg-Jansson tfn 0400 449 550 eller e-post pia.teckenberg@kolumbus.fi.

Söndagen den 10.12 kl. 14–16 i Helsingfors på Nylandsgatan Adventsfest. På programmet eurytmi, musik samt kaffe och
kaka. HJÄRTLIGT VÄLKOMNA!!!

VÄSTNYLAND

 

Odiliagruppen
Kontaktperson är Anneli Graeffe 045 6305538

Alfa Omega
Kontaktperson är Virve Weckström tfn 0400 127174

Calendulakurs på Mikaelskolan
En Calendulakurs om utvidgad vård hålls i Ekenäs. Kursen ordnas av föreningen Alfa Omega rf. och riktar sig till sjuk- och hälsovårdspersonal samt andra intresserade. Vid anmälning och frågor, vänd er till kurssekreterare Vera Nyqvist på nummer 040 701 7619 eller skicka e-post till calendulaaor@gmail.com.

Stella Nova -seminariet
Det finns planer på att inleda ett nytt Stella Nova -seminarium år 2018.
Kontaktperson: Göran Kurtén
Tfn: 040 7517137
E-post: agkurten@hotmail.com

Mikaelskolan, Rudolf Steinerskolan i Västnyland
Rektor: Monica Boström
Adress: Västerbygård, Hangövägen 2061 A, 10660 Ekenäs.
Tfn: 044 279 09 64
E-post: kansli@mikaelskolan.fi
Hemsida: www.mikaelskolan.fi

Rosengården
Föreståndare: Monica Boström.
En förskolegrupp, Lingon- och Hallongruppen samt Små rosorna (2 grupper).
Adress: Västerbygård, Hangövägen 2061 A, 10660 Ekenäs
Tfn; 044 2085112.
Hemsida: www.rosengarden.fi

Solgården Aurinkotarha,
Föreståndare: Eva Dahlström,
Tvåspråkigt steinerpedagogiskt daghem.
Adress: Katarinagränd 2 A 3, 10300 Karis
Tfn: 040 5261496
E-post: solgarden.aurinkotarha@gmail.com
Hemsida: www.solgardenaurinkotarha.fi

FRIA HÖGSKOLAN FÖR ANDEVETENSKAP

Klasstimmarna för medlemmar under hösten 2017 hålls enligt följande:
sö 10.9. 2017 4. timme)
sö 22.10. (samtal)
sö 19.11. (5. timme)
sö 17.12. (samtal)
Vi träffas i nybygget i Mikaelskolan kl 17.00. Kontaktperson: Laura Aarnio-Friman, tfn. 044 5030165, Leena Westergrén ,tfn. 040 5112062

ÅLAND

Antroposofiska studiegrupp
Studiegruppen, månatligen, varannan vecka, studier i Ockulta fysiologin och fördjupning i några viktiga veckospråkens eurytmiövningar.
Kontaktperson Kirsi Sundholm, epost kisundholm@gmail.fi

Waldorfskolan
föräldrar utbildning: onsdag 13 september kl. 18–21, onsdag 25 oktober kl. 18–21, onsdag 24 januari kl. 18–21 och onsdag 21 mars kl. 18–21. Kontaktperson Imme de Vries. Waldorfskolans och -dagisets årstidsfester samt andra händelser hittar du i www.waldorf.ax

Cairos & Cronos
Vi fortsätter med konstterapi i olika former. Individuella terapisessioner, grupp hälsomålning och målnings tillfällen i olika föreningars regi. Torsdagar är samlingsdag i terapi lägenheten också för terapeuter att komma samman. En gång per år försöker vi vidare utbilda oss inom området konstterapi med antroposofisk inriktning. kontaktperson M-S Wetterhoff, tel: 040 524 0080

Vård i Livet
Höstens seminariedag är torsdag den 23 november i Mariehamn. Temat är ”handledningens betydelse i vården”
Nordlingska Lägenheten invigs efter renoveringen 3 december.
Kontaktperson Raili Hake tel. 040 834 6465
raili.hake@vardilivet.ax

ÖSTERBOTTEN

VASA

Fria Högskolan för Antroposofi. Klasstimmar på svenska en gång i månaden, söndag kl. 18. Kontaktperson Annika Martikainen 050 522 4463, annika.martikainen@gmail.com

Parsifalgruppen träffas en gång i månaden, söndag kl.16.
Kontaktperson Marlene Nyström 050 4094 778.

Steinerpedagogikens Vänner i Österbotten
r.f. och Iduna – Steinerinspirerat svenskspråkigt daghem.
Adress: Valhallavägen 21. Info: www.steineriduna.fi, pedagog Annika Eriksson 045 8913 199, iduna@steineriduna.fi

Österbottens Biodynamiska Förening, ordf. Kaj Löfvik, (06) 34 33332

* * * * * *

Antroposofiska biblioteket i Helsingfors, Nylandsgatan 25 A 4, 00120 Helsingfors, är öppet måndagar kl. 17–19.

Program för hösten 2017

HELSINGFORS, Nylandsgatan 25 A 4

Medlemskvällar varannan tisdag från och med 12.9. enligt överenskommelse på Nylandsgatan eller som besök hos äldre medlemmar. Föreslå gärna teman eller besök! Kontaktperson Pia Teckenberg-Jansson tfn 0400 449 550 eller e-post pia.teckenberg@kolumbus.fi.

Den tvåspråkiga karmaföredragsgruppen sammankommer från och med 5.9 varannan tisdag kl. 18.30–20.30 på Nylandsgatan för att behandla Rudolf Steiners karmaföredrag (GA 235-240). Arbetet fortsätter med det IV Karmabandet. Även nya välkomna i gruppen! Kontaktpersoner Marina Reuter tfn 050 5997979 och Tuulikki Sarekoski 050 4343432.

Eurytmi för alla intresserade med Anne-Marie Somero tisdagar med början 19.9. kl. 17–18 i salen på Nylandsgatan.

En ny för alla öppen grupp Ord och ton/ Sana ja sävel samlas en gång i månaden i föreningen Taiteins Odilia utrymmen till gemensamma stunder för att tillsammans skapa och uppleva toner, musik, ord, dikter, berättelser. Vi träffas kl.17–18.30 torsdagar 28.9., 26.10. och 23.11. Adress: Lärkträdsvägen 2 M, Helsingfors. Hyran på 20 euro/ gång fördelas mellan deltagarna. Kontaktpersoner Pia Teckenberg-Jansson tfn 0400 449550 och Kirsti Pohjasniemi tfn 040 5864832.

FRIA HÖGSKOLAN FÖR ANTROPOSOFI

Klasstimmar för medlemmar
På svenska, söndagar kl. 11.15: 24.9., 22.10 (Obs! kl. 18), 26.11. och 17.12.
På tyska, söndagar: kl. 11.15: 17.9., 22.10., 12.11. och 10.12.
Kontaktperson för klasstimmarna: Marina Reuter tfn. (09) 477 2058 / 050 599 7979 och Anja Riska 0400 878 277

TILLSTÄLLNINGAR

Söndagen den 8.10. kl. 10–16 Djurkretsens impulskrafter i Europas länder.
Mikaelitidens seminariedag i Helsingfors på Nylandsgatan 25 A 4, där René Völzke (waldorflärare, konstterapeut, talgestaltare) från Tyskland berättar om sina forskningar om djurkretsens impulskrafter i samband med europeiska regioner. Föredragen hålls på svenska. Priset 20 euro omfattar föredragen, eurytmi, vegetarisk lunch samt kaffe och kaka. Mera information finns på nätsidan antropos.fi. För att kunna beräkna maten ber vi om anmälning senast 30.9.2017 till Pia Teckenberg-Jansson tfn 0400 449 550 eller e-post pia.teckenberg@kolumbus.fi.

Söndagen den 10.12 kl. 14–16 i Helsingfors på Nylandsgatan Adventsfest. På programmet eurytmi, musik samt kaffe och
kaka. HJÄRTLIGT VÄLKOMNA!!!

VÄSTNYLAND

 

Odiliagruppen
Kontaktperson är Anneli Graeffe 045 6305538

Alfa Omega
Kontaktperson är Virve Weckström tfn 0400 127174

Calendulakurs på Mikaelskolan
En Calendulakurs om utvidgad vård hålls i Ekenäs. Kursen ordnas av föreningen Alfa Omega rf. och riktar sig till sjuk- och hälsovårdspersonal samt andra intresserade. Vid anmälning och frågor, vänd er till kurssekreterare Vera Nyqvist på nummer 040 701 7619 eller skicka e-post till calendulaaor@gmail.com.

Stella Nova -seminariet
Det finns planer på att inleda ett nytt Stella Nova -seminarium år 2018.
Kontaktperson: Göran Kurtén
Tfn: 040 7517137
E-post: agkurten@hotmail.com

Mikaelskolan, Rudolf Steinerskolan i Västnyland
Rektor: Monica Boström
Adress: Västerbygård, Hangövägen 2061 A, 10660 Ekenäs.
Tfn: 044 279 09 64
E-post: kansli@mikaelskolan.fi
Hemsida: www.mikaelskolan.fi

Rosengården
Föreståndare: Monica Boström.
En förskolegrupp, Lingon- och Hallongruppen samt Små rosorna (2 grupper).
Adress: Västerbygård, Hangövägen 2061 A, 10660 Ekenäs
Tfn; 044 2085112.
Hemsida: www.rosengarden.fi

Solgården Aurinkotarha,
Föreståndare: Eva Dahlström,
Tvåspråkigt steinerpedagogiskt daghem.
Adress: Katarinagränd 2 A 3, 10300 Karis
Tfn: 040 5261496
E-post: solgarden.aurinkotarha@gmail.com
Hemsida: www.solgardenaurinkotarha.fi

FRIA HÖGSKOLAN FÖR ANDEVETENSKAP

Klasstimmarna för medlemmar under hösten 2017 hålls enligt följande:
sö 10.9. 2017 4. timme)
sö 22.10. (samtal)
sö 19.11. (5. timme)
sö 17.12. (samtal)
Vi träffas i nybygget i Mikaelskolan kl 17.00. Kontaktperson: Laura Aarnio-Friman, tfn. 044 5030165, Leena Westergrén ,tfn. 040 5112062

ÅLAND

Antroposofiska studiegrupp
Studiegruppen, månatligen, varannan vecka, studier i Ockulta fysiologin och fördjupning i några viktiga veckospråkens eurytmiövningar.
Kontaktperson Kirsi Sundholm, epost kisundholm@gmail.fi

Waldorfskolan
föräldrar utbildning: onsdag 13 september kl. 18–21, onsdag 25 oktober kl. 18–21, onsdag 24 januari kl. 18–21 och onsdag 21 mars kl. 18–21. Kontaktperson Imme de Vries. Waldorfskolans och -dagisets årstidsfester samt andra händelser hittar du i www.waldorf.ax

Cairos & Cronos
Vi fortsätter med konstterapi i olika former. Individuella terapisessioner, grupp hälsomålning och målnings tillfällen i olika föreningars regi. Torsdagar är samlingsdag i terapi lägenheten också för terapeuter att komma samman. En gång per år försöker vi vidare utbilda oss inom området konstterapi med antroposofisk inriktning. kontaktperson M-S Wetterhoff, tel: 040 524 0080

Vård i Livet
Höstens seminariedag är torsdag den 23 november i Mariehamn. Temat är ”handledningens betydelse i vården”
Nordlingska Lägenheten invigs efter renoveringen 3 december.
Kontaktperson Raili Hake tel. 040 834 6465
raili.hake@vardilivet.ax

ÖSTERBOTTEN

VASA

Fria Högskolan för Antroposofi. Klasstimmar på svenska en gång i månaden, söndag kl. 18. Kontaktperson Annika Martikainen 050 522 4463, annika.martikainen@gmail.com

Parsifalgruppen träffas en gång i månaden, söndag kl.16.
Kontaktperson Marlene Nyström 050 4094 778.

Steinerpedagogikens Vänner i Österbotten
r.f. och Iduna – Steinerinspirerat svenskspråkigt daghem.
Adress: Valhallavägen 21. Info: www.steineriduna.fi, pedagog Annika Eriksson 045 8913 199, iduna@steineriduna.fi

Österbottens Biodynamiska Förening, ordf. Kaj Löfvik, (06) 34 33332

* * * * * *

Antroposofiska biblioteket i Helsingfors, Nylandsgatan 25 A 4, 00120 Helsingfors, är öppet måndagar kl. 17–19.

Comments are closed.