Program för våren 2017

HELSINGFORS, Nylandsgatan 25 A 4

Tisdagens medlemskvällar fortsätter med studiearbete två gånger i månaden kl.18.00. Vi läser och diskuterar Rudolf Steiners texter. Vårens arbete inleds 17.1. Ta gärna kontakt om förfrågningar tfn (09) 4772058/050 5997979 Marina Reuter

Två tisdagar i månaden sammankommer en tvåspråkig arbetsgrupp kring Rudolf Steiners karmaföredrag. Första träffen 10.1. kl. 18-20. Vi fortsätter med III Karmabandet (7. föredrag). Tuulikki Sarekoski, 050 4343432 eller Marina Reuter, 050 5997979.

 

FRIA HÖGSKOLAN FÖR ANTROPOSOFIE

Klasstimmar för medlemmar
På svenska, sönd. kl. 18: 15.1., 12.2., 12.3., 9.4. och 14.5.
På tyska, sönd. kl. 11.15: 22.1., 26.2., 12.3., 23.4. och 21.5.
Kontaktperson för klasstimmarna: Marina Reuter tfn. 09 477 2058 och Anja Riska p. 0400 878 277

VÄSTNYLAND

Odiliagruppen fördjupar sig i texter som är författade av Rudolf Steiner. Odilie-gruppen möts måndagar kl.19.00 i  Mikaelskolan. Kontaktperson är Anneli Graeffe 045 6305538.

Alfa Omega
Föreningen Alfa Omega Raseborgs samarbete med äldreboenden fortsätter.
Sociala aktiviteter: Vitala rörelser för hjärtat-eurytmi i Blomsterhemmet varje onsdag kl 16.30 – 17.30 – kontaktperson är eurytmiterapeuten Helena Ahtiainen, tfn 044 2833880, verksamhet med läkande berättelser – kontaktperson är Malou Ilmoni, tfn 019 2411387, hundbesök i åldringshemmen – Jutta Aminoff, tfn 040 7164929 m.m. Planerna på ett åldringscentrum och utbildning av personal för det framskrider.
Kontaktperson är Virve Weckström tfn 0400 127174

Mikaelskolan, Rudolf Steinerskolan i Västnyland
Adress: Västerbygård, Hangövägen 2061 A, 10660 Ekenäs.
Tfn: 044 279 09 64
E-post: kansli@mikaelskolan.fi
Hemsida: www.mikaelskolan.fi

Rosengårde
En förskolegrupp, Lingon- och Hallongruppen samt Små rosorna (2 grupper).
Adress: Västerbygård, Hangövägen 2061 A, 10660 Ekenäs, tfn 044 2085112.
Föreståndare för Rosengården är Åsa Gottberg.
Hemsida: www.rosengarden.fi

Solgården
Föreståndare: Eva Dahlström, tfn: 040 5261496
e-post: solgarden.aurinkotarha@gmail.com
Solgården Aurinkotarha, tvåspråkigt steinerpedagogiskt daghem. Fyra grupper, Ruusut, Ringeblommorna , Nyponen och
Små Nyponen.
Kontakt, Solgardenaurinkotarha.gmail.com

FRIA HÖGSKOLAN FÖR ANDEVETENSKAP

Klasstimmarna för medlemmar under våren 2017 hålls enligt följande:
sö 22.1. 2017 (samtal)
sö 26.2. (2. timme)
sö 19.3. (samtal)
sö 23.4. (3. timme)
sö 14.5. (samtal)

Vi träffas i nybygget i Mikaelskolan kl. 17.00.
Kontaktperson: Laura Aarnio-Friman tfn. 044 5030165
Leena Westergrén tfn. 040 5112062

ÅLAND

Studiecirkeln fortsätter att träffas under 2 och 4 torsdag i månaden
Kontaktperson Kirsi Sundholm, kisundholm@gmail.com

Waldorf skola och dagis i Björsby
Händelser för barn och föräldrar arrangeras Kontaktperson Mieke de Wries www.waldorf.ax

Cairos/Cronos Konst- och eurytmiterapi
Kontaktperson Mari-Sofie Wetterhoff
soffi@aland.net

Utbildning inom palliativ vård
Kontaktperson Raili Hake
raili.hake@vardilivet.ax

After image workshop Åland 23-27.8.2017, » se program

ÖSTERBOTTEN

VASA

Fria Högskolan för Antroposofi. Klasstimmar på svenska en gång i månaden, söndag kl.18. Kontaktperson Annika Martikainen 050 522 4463, annika.martikainen@gmail.com

Parsifalgruppen träffas en gång i månaden, söndag kl.16. Kontaktperson Marlene Nyström 050 4094 778.

Steinerpedagogikens Vänner i Österbotten rf och Iduna – Steinerinspirerat svenskspråkigt daghem. Adress: Valhallavägen 21. Info: www.steineriduna.fi, pedagog Annika Eriksson 045 8913 199, iduna@steineriduna.fi

Österbottens Biodynamiska Förening, ordf. Kaj Löfvik, (06) 34 33332

* * * * * *

Antroposofiska biblioteket i Helsingfors, Nylandsgatan 25 A 4, 00120 Helsingfors, är öppet måndagar kl. 17–19.

Program för våren 2017

HELSINGFORS, Nylandsgatan 25 A 4

Tisdagens medlemskvällar fortsätter med studiearbete två gånger i månaden kl.18.00. Vi läser och diskuterar Rudolf Steiners texter. Vårens arbete inleds 17.1. Ta gärna kontakt om förfrågningar tfn (09) 4772058/050 5997979 Marina Reuter

Två tisdagar i månaden sammankommer en tvåspråkig arbetsgrupp kring Rudolf Steiners karmaföredrag. Första träffen 10.1. kl. 18-20. Vi fortsätter med III Karmabandet (7. föredrag). Tuulikki Sarekoski, 050 4343432 eller Marina Reuter, 050 5997979.

 

FRIA HÖGSKOLAN FÖR ANTROPOSOFIE

Klasstimmar för medlemmar
På svenska, sönd. kl. 18: 15.1., 12.2., 12.3., 9.4. och 14.5.
På tyska, sönd. kl. 11.15: 22.1., 26.2., 12.3., 23.4. och 21.5.
Kontaktperson för klasstimmarna: Marina Reuter tfn. 09 477 2058 och Anja Riska p. 0400 878 277

VÄSTNYLAND

Odiliagruppen fördjupar sig i texter som är författade av Rudolf Steiner. Odilie-gruppen möts måndagar kl.19.00 i  Mikaelskolan. Kontaktperson är Anneli Graeffe 045 6305538.

Alfa Omega
Föreningen Alfa Omega Raseborgs samarbete med äldreboenden fortsätter.
Sociala aktiviteter: Vitala rörelser för hjärtat-eurytmi i Blomsterhemmet varje onsdag kl 16.30 – 17.30 – kontaktperson är eurytmiterapeuten Helena Ahtiainen, tfn 044 2833880, verksamhet med läkande berättelser – kontaktperson är Malou Ilmoni, tfn 019 2411387, hundbesök i åldringshemmen – Jutta Aminoff, tfn 040 7164929 m.m. Planerna på ett åldringscentrum och utbildning av personal för det framskrider.
Kontaktperson är Virve Weckström tfn 0400 127174

Mikaelskolan, Rudolf Steinerskolan i Västnyland
Adress: Västerbygård, Hangövägen 2061 A, 10660 Ekenäs.
Tfn: 044 279 09 64
E-post: kansli@mikaelskolan.fi
Hemsida: www.mikaelskolan.fi

Rosengårde
En förskolegrupp, Lingon- och Hallongruppen samt Små rosorna (2 grupper).
Adress: Västerbygård, Hangövägen 2061 A, 10660 Ekenäs, tfn 044 2085112.
Föreståndare för Rosengården är Åsa Gottberg.
Hemsida: www.rosengarden.fi

Solgården
Föreståndare: Eva Dahlström, tfn: 040 5261496
e-post: solgarden.aurinkotarha@gmail.com
Solgården Aurinkotarha, tvåspråkigt steinerpedagogiskt daghem. Fyra grupper, Ruusut, Ringeblommorna , Nyponen och
Små Nyponen.
Kontakt, Solgardenaurinkotarha.gmail.com

FRIA HÖGSKOLAN FÖR ANDEVETENSKAP

Klasstimmarna för medlemmar under våren 2017 hålls enligt följande:
sö 22.1. 2017 (samtal)
sö 26.2. (2. timme)
sö 19.3. (samtal)
sö 23.4. (3. timme)
sö 14.5. (samtal)

Vi träffas i nybygget i Mikaelskolan kl. 17.00.
Kontaktperson: Laura Aarnio-Friman tfn. 044 5030165
Leena Westergrén tfn. 040 5112062

ÅLAND

Studiecirkeln fortsätter att träffas under 2 och 4 torsdag i månaden
Kontaktperson Kirsi Sundholm, kisundholm@gmail.com

Waldorf skola och dagis i Björsby
Händelser för barn och föräldrar arrangeras Kontaktperson Mieke de Wries www.waldorf.ax

Cairos/Cronos Konst- och eurytmiterapi
Kontaktperson Mari-Sofie Wetterhoff
soffi@aland.net

Utbildning inom palliativ vård
Kontaktperson Raili Hake
raili.hake@vardilivet.ax

After image workshop Åland 23-27.8.2017, » se program

ÖSTERBOTTEN

VASA

Fria Högskolan för Antroposofi. Klasstimmar på svenska en gång i månaden, söndag kl.18. Kontaktperson Annika Martikainen 050 522 4463, annika.martikainen@gmail.com

Parsifalgruppen träffas en gång i månaden, söndag kl.16. Kontaktperson Marlene Nyström 050 4094 778.

Steinerpedagogikens Vänner i Österbotten rf och Iduna – Steinerinspirerat svenskspråkigt daghem. Adress: Valhallavägen 21. Info: www.steineriduna.fi, pedagog Annika Eriksson 045 8913 199, iduna@steineriduna.fi

Österbottens Biodynamiska Förening, ordf. Kaj Löfvik, (06) 34 33332

* * * * * *

Antroposofiska biblioteket i Helsingfors, Nylandsgatan 25 A 4, 00120 Helsingfors, är öppet måndagar kl. 17–19.

Comments are closed.