Antroposofiska Sällskapet i Finland

Antroposofiska Sällskapet i Finland

 

Till Antroposofiska Sällskapet’s egna sidor >>

Program för hösten 2018

HELSINGFORS, Nylandsgatan 25 A 4

Karmagruppen: på Nylandsgatan tisdagar varannan vecka, jämna veckor med start den 4.9. kl. 18.30 -20.30. Vi fortsätter med Rudolf Steiners V Karmaband. Gruppen är tvåspråkig och välkomnar nya intresserade med. Kontaktpersoner Marina Reuter 050 5997979 och Tuulikki Sarekoski 050 4343432.

Medlemskvällar för Sällskapets medlemmar: ti 25.9., ti 23.10. och ti 20.11. kl. 18 – 19.30.  Välkomna att diskutera aktuella ärenden, vi formar själva kvällen. Tanken är att vi möjligen kunde träffas hos någon medlem som inte har möjlighet att komma till Nylandsgatan. Det är således möjligt att platsen inte alltid är Nylandsgatan, så vänligen ring o kontrollera var vi träffas. Ni kan gärna också föreslå mötesplatser. Kontaktperson Pia Teckenberg-Jansson 0400 449550, pia.teckenberg@kolumbus.fi.

Eurytmi för alla på svenska Kom och pröva på toneurytmi under ledning av Nina Alfthan. Inga förhandskunskaper behövs. Avgiften är 7 € / gång. Vi träffas fyra gånger under höstterminen 25.10., 1.11., 15.11. och 22.11. Tidpunkt kl. 18.15-19.15 i Näckrosens festsal (Resovägen 10). Tag på dig bekväma kläder och mjuka tossor. Anmäl ditt intresse senast 21.10. till adressen: snackorna@nackrosen.fi. Välkommen med!

 

FRIA HÖGSKOLAN FÖR ANDEVETENSKAP

Klasstimmar för medlemmar hålls i salen på Nylandsgatan söndagar kl. 11.15 enligt följande:

På svenska: 9.9. (16. timmen), 14.10., 18.11. och 2.12.2018

På tyska: 16.9., 28.10., 25.11. och 16.12.2018.

Kontaktperson för de svenska timmarna är Pia Teckenberg-Jansson tfn: 0400 449550 och för de tyska timmarna Anja Riska tfn 0400 878 277.

 

ÅRSTIDSFESTER HÖSTEN 2018

Minnesfest för de döda lördagen den 10.11.2018 kl. 15 på Nylandsgatan 2 A 4. Program: eurytmi, musik, minnesord för de döda, minnen om de döda. Kaffeservering. Arrangör Antroposofiska sällskapet i Finland och Juhlatoimikunta.

Adventsfest söndagen den 2.12.2018 kl. 15 på Nylandsgatan 25 A 4. Program: eurytmistuderande framför eurytmi, musik och kaffeservering. Arrangör Antroposofiska sällskapet i Finland och Juhlatoimikunta.

Se närmare uppgifter även på nätsidorna antropos.sallskapet.fi

 

Steinerlekskolan Näckrosen

Förskola,  privat daghem, Resovägen 10, 00280 Helsingfors. Föreståndare: Eva-Lotta Svanbäck-Nietosvaara, tfn: 050 309 6786, forestandaren@nackrosen.fi,    http://www.nackrosen.fi

Lekskolan Gryningen

Nya Borgåvägen  149, 00890 Helsingfors. Föreståndare: Mona   Hermansson,  tfn: (09)877  7759, info@gryningen.fi,  www.gryningen.fi

 

VÄSTNYLAND

Odiliegruppen

Träffas måndagar kl. 18.00 på Mikaelskolan. Vi studerar Rudolf Steiners bok Antroposofiska Ledsatser. Kontaktperson, Anneli Graeffe, 045 6305538

Alfa Omega

Alfa Omega Raseborg ry planerar området Rikullan, bakom Mikaelskolan till en boendegemenskap för äldre, med ansluten barnträdgård. Med hjälp av Natural Building Company och Collaboratorio fortsätter detaljplaneringen på området och den arkitektoniska utformningen. Till detta arbete fick vi ett välkommet stöd från Uudenmaan Kulttuurirahasto, som utnämnde vårt projekt till deras spetsprojekt. AOR gör detaljerade planer om innehållet av boendet. I detta arbete ser vi gärna att också nya personer som är intresserade av vårt boende deltar.

Kursen Calendula-Omvårdnaden som berör – är avslutad. På hösten, i samarbete med Raseborgs stads äldrevård ordnas två seminariedagar gällande vården i livets slutskede.

Kontaktperson Virve Weckström

AOR – ordförande

virve.weckstrom@gmail.com

Stella Nova

Svenskspråkig Steinerpedagogisk utbildning.

Den 2 ½-åriga kursen, som inleddes i januari 2018, handlar om deltidsstudier i Steinerpedagogik och den antroposofiska människobilden. Seminariet är svenskspråkigt. Utbildningen ger 60 studiepoäng och motsvarar det första året, Yleisopintovuosi, vid den steinerpedagogiska lärarutbildningen i Snellman-korkeakoulu. Utbildningen godkänns vid alla steinerpedagogiska läroanstalter i Norden, vilket innebär att man kan fortsätta sin utbildning i andra nordiska länder. Grundskollärare får steinerlärarbehörighet genom Stella Nova-seminariet.
Mera information ger Göran Kurtén, 040 751 7137
E-post: stella.nova@hotmail.com
Broschyr med information: https://antropos.sallskapet.fi/wp-content/uploads/stella-nova-broschyr-utskrift-1-1.pdf

Mikaelskolan, Rudolfsteinerskola i Västnyland

Rektor: Monica Boström

Adress: Västerbygård, Hangövägen 2061 A, 10660 Ekenäs

Tfn: 0442790964

Epost: kansli@mikaelskolan.fi

Hemsida: www.mikaelskolan.fi

 

 

Rosengården

Föreståndare: Monica Boström

En  förskolegrupp,  Lingon-  och Hallongrupp samt smårosorna. Adress: Västerbygård, Hangövägen  2061A, 10660 Ekenäs, tfn, 0442085112. Hemsida: www.rosengarden.fi

Solgården Aurinkotarha

Föreståndare: Eva Dahlström

Tvåspråkigt steinerpedagogiskt daghem i Karis.

Tfn: 040 5261496

Epost: solgarden.aurinkotarha@gmail.com

Hemsida: www.solgardenaurinkotarha.fi

Solgården Aurinkotarha håller hösten 2018 uppehåll i verksamheten.

 

 

FRIA HÖGSKOLAN FÖR ANDEVETENSKAP

Klasstimmarna för medlemmar under hösten 2018 hålls enligt följande:

 

sö   16.9.2018     (9. timme)

sö   14.10.           (samtal)

sö   11.11.           (10. timme)

sö   16.12.           (samtal)

 

Vi träffas i högstadiehuset i Mikaelskolan kl. 17.00.

 

Kontaktperson:

Laura Aarnio-Friman, 044 5030165

Leena Westergrén, 040 5112062

 

ÅLAND

Den antroposofiska studiecirkeln kommer under hösten 2018 att sammanträda i Mariehamn på jämna veckors torsdagar kl. 17 – 19 . Tillfällen är avsedda för medlemmar I sällskapet samt personer som redan har insikt i antroposofin.

Det första tillfället blir egentligen först 20.9. men även 6.9. kan vi träffas och gå genom aktualiteter  i fall det känns att ‘säsongen är inne’.

Mvh Kirsi 045 2085271

 

Waldorfbarnträdgården Regnbågen startar upp hösten i nya, för dagis, lokaler.

Under hösten kommer några föräldrautbildningstillfällen hållas samt mikaeli-/skördefest, lyktfest och adventsträdgård. Mer information finns på www.waldorf.ax

 

Cairos & Cronos

Vi fortsätter med konstterapi i olika former. Individuella terapi, sessioner, grupp hälsomålning och målnings tillfällen i olika föreningars regi. Torsdagar är samlings dag i terapilägenheten också för terapeuter att komma samman. En gång per år försöker vi vidare utbilda oss inom området konstterapi med antroposofisk inriktning. Eurytmiterapeut Raili Hake har också eurytmi i lägenheten.

Kontaktperson M-S Wetterhoff tel: 040 5240080

 

Vård i Livet

Under hösten arrangerar vi i Brändö tre fortbildningstillfällen för servicehem Solkullas personal.

Geriatri, demens och vårdandet i livets slutskede är ämnen under fortbildningen.

Kontaktperson är Raili Hake tel. 040 8346465

 

ÖSTERBOTTEN

VASA

Parsifal gruppen, öppen antroposofisk studiegrupp,  träffas sö 30.9 kl.16 och sö 25.11 kl.16 i Antroposfernas lokal vid biblioteket.  Kontaktperson Marlene Nyström 050 4094 778.

 

28.10., sö kl.15 arbetar vi med “Bildskapande forskningsmetoder om livskraft” – studium och samtal med ledning av Levi Sundman. Välkommen alla intresserade! Fråga mera Levi Sundman 040 5810 345 Plats: Antroposofernas lokal vid Biblioteket.

Fria Högskolan för Antroposofi. Klasstimmar på svenska en gång i månaden, söndag kl.18. Kontaktperson Annika Martikainen 050 522 4463, annika.martikainen@gmail.com

Steinerpedagogikens Vänner i Österbotten rf och Iduna – Steinerinspirerat svenskspråkigt daghem. Adress: Valhallavägen 21. Info: www.steineriduna.fi, pedagog Annika Eriksson 045 8913 199, iduna@steineriduna.fi

Österbottens Biodynamiska Förening, ordf. Kaj Löfvik, (06) 34 33332

 

Antroposofiska biblioteket i Helsingfors, Nylandsgatan 24 A 4, 00120 Helsingfors, är öppet måndagar kl. 17-19.

Comments are closed.