Antroposofiska Sällskapet i Finland

Antroposofiska Sällskapet i Finland

 

Till Antroposofiska Sällskapet’s egna sidor >>

Program för våren 2019

HELSINGFORS, Nylandsgatan 25 A 4

Karmagruppen: på Nylandsgatan tisdagar varannan vecka, jämna veckor med start den 8.1.2019 kl. 18.30 -20.30. Vi fortsätter med Rudolf Steiners V Karmaband. Gruppen är tvåspråkig och välkomnar nya intresserade med. Kontaktpersoner Marina Reuter 050 5997979 och Tuulikki Sarekoski 050 4343432.

Måndag 25.3.2019 kl. 19 på Nylandsgatan berättar Marina Reuter om Enhörningen och människans sinnen.

Besök hos medlemmar som inte har möjlighet att komma till Nylandsgatan fortsätter under våren. Om du önskar få besök eller komma med på besök, vänligen kontakta Pia Teckenberg-Jansson, tfn: 0400 449550.

Hobbyeurytmi-grupp fortsätter  på våren torsdagar kl. 18.15-19.15 i Steinerdaghemmet Näckrosens festsal. Välkommen! Inga kunskaper krävs. Anmälningar till Nina Alfthan, nina.alfthan@hotmail.com

 

FRIA HÖGSKOLAN FÖR ANDEVETENSKAP

Klasstimmar för medlemmar:

På svenska, söndagar: kl. 11.15: 20.1. (18. timme), 17.2., 24.3., 14.4. och 26.5.2019. Kontaktperson Pia Teckenberg-Jansson tfn: 0400 449550.

På tyska, söndagar: kl. 11.15: 13.1. (10. timme), 24.2., 17.3., 28.4. och 19.5. Kontaktperson Anja Riska tfn: 0400 878 277.

 

Generalsekreteraren Henri Murto besöker Raseborg lö 9.3.2019 kl. 11-14 på Mikaelskolan. Alla medlemmar hjärtligt välkomna med!

 

Antroposofiska sällskapets ÅRSMÖTE äger rum lördagen den 30. mars 2019 kl. 14 i Helsingfors, Nylandsgatan 25 A 4. Alfa Omega berättar om äldreboende-projektet i Raseborg.

 

ÅRSTIDSFESTER VÅREN 2019

Påskfest 21.4.2019 i Ekenäs.

 

Se närmare uppgifter även på nätsidorna antropos.sallskapet.fi

 

Steinerlekskolan Näckrosen

Förskola,  privat daghem, Resovägen 10, 00280 Helsingfors. Föreståndare: Eva-Lotta Svanbäck-Nietosvaara, tfn: 050 309 6786, forestandaren@nackrosen.fi, www.nackrosen.fi

Lekskolan Gryningen

Nya Borgåvägen  149, 00890 Helsingfors. Föreståndare: Mona   Hermansson,  tfn: (09)877  7759, info@gryningen.fi,  www.gryningen.fi

Steinerlekskolan Regnbågen

Privat daghem, Finnbyvägen 3, 06100 Tolkis. Föreståndare: Karin Wadenström tfn 045 110 2226, lekskolan@regnbagen.fi , www.regnbagen.fi/

 

VÄSTNYLAND

Generalsekreterare Henri Murto besöker Västnyland, Raseborg den 9 mars 2019.
Mera information om besöket på Antroposofiska Sällskapets hemsida senare.

Antroposofiska Sällskapets Påskfest, påsksöndagen den 21 april 2019.
Festen ordnas i samarbete med Kristensamfundet på morgonen invid Dagmars källa i Ekenäs. Efteråt Människovigningens handling och traktering. Närmare information senare på Antroposofiska Sällskapets hemsida.

Odiliegruppen
träffas varje onsdag kl 19.00. Vi fortsätter med Antroposofiska Ledsatser av Rudolf Steiner. Vi har intensiva samtal och försöker bilda förståelse för händelser förr, nu och i framtiden. Välkomna!
Kontaktperson Anneli Graeffe 045 6305538

 

Den fria konstgruppen Merkurius

som övar eurytmi och sång samlas i Karis på onsdagar kl. 18.00.
Kontaktperson Eva Dahlström tel. 040 5261496.

 

Alfa Omega Raseborg rf
Planerna för AO-Rikullen, den ekologiska boendegemenskapen för äldre med ansluten barnträdgård och kulturhus framskrider. Äldreboendet planeras på området invid Rikullen, bakom Mikaelskolan på Västerby gård i Ekenäs.
Detaljplanen räknas vara färdig under år 2019. Under året ordnas presentationer av bostäderna och planeringen av området. Nu är det dags att komma med i den fortsatta planeringen. Välkommen att ta kontakt!

 

Utbildningssamarbete med Alfa Omega och Äldrevården i Raseborg.

Seminariet Att möta döden ordnades på hösten. Seminariet var främst riktat till personalen inom stadens äldrevård. Ca 120 personer fick del av utbildningen.

Nästa års satsning har planerats: Att möta den minnessjuka.

Kontaktperson Alfa Omega Raseborg (AOR) Virve Weckström tfn 0400 127174

 

Stella Nova

Svenskspråkig Steinerpedagogisk utbildning.

Den 2 ½-åriga kursen, som inleddes i januari 2018, handlar om deltidsstudier i Steinerpedagogik och den antroposofiska människobilden. Seminariet är svenskspråkigt. Utbildningen ger 60 studiepoäng och motsvarar det första året, Yleisopintovuosi, vid den steinerpedagogiska lärarutbildningen vid Snellman-korkeakoulu. Utbildningen godkänns vid alla steinerpedagogiska läroanstalter i Norden, vilket innebär att man kan fortsätta sin utbildning i andra nordiska länder. Grundskollärare får steinerlärarbehörighet genom Stella Nova-seminariet.
Mera information ger Göran Kurtén, tfn 040 751 7137, stella.nova@hotmail.com
Broschyr med information: https://antropos.sallskapet.fi/wp-content/uploads/stella-nova-broschyr-utskrift-1-1.pdf

 

Mikaelskolan, Rudolfsteinerskola i Västnyland

Rektor: Monica Boström

Adress: Västerbygård, Hangövägen 2061 A, 10660 Ekenäs

Tfn 044 2790964

Epost: kansli@mikaelskolan.fi

Hemsida: www.mikaelskolan.fi

 

Rosengården

Föreståndare: Monica Boström

En förskolegrupp, Lingon- och Hallongrupp samt smårosorna.

Adress: Västerbygård, Hangövägen 2061A 10660Ekenäs.

Tfn 044 2085112

Hemsida: www.rosengarden.fi

 

Solgården Aurinkotarha

Föreståndare: Eva Dahlström

Tvåspråkigt steinerpedagogiskt daghem i Karis.

Tfn 040 5261496

Epost: solgarden.aurinkotarha@gmail.com

Hemsida: www.solgardenaurinkotarha.fi

Planen är att starta dagvårdsverksamheten på nytt under år 2019.

 

Fria högskolan för andevetenskap

Klasstimmarna för medlemmar under våren 2019 hålls enligt följande:

sö  20.1.2019.    (11. timme)

sö  24.2.2019     (samtal)

sö  24.3.2019     (12. timme)

sö  28.4.2019     (samtal)

sö  26.5.2019.    (13. timme)

Vi träffas i högstadiehuset i Mikaelskolan i Ekenäs kl. 17.00.

Kontaktpersoner: Laura  Aarnio-Friman, tfn 044 5030165, Leena  Westergrén, tfn 040 5112062.

 

 

ÅLAND

Waldorfbarnträdgården Regnbågen fortsätter med föräldrautbildningar under vintern 2019.
Personalen har också fortbildnings tillfällen.
Mer info finns på www.waldorf.ax

Cairos & Cronos finns som ett informations center för intresserade som har frågor om antroposofiska terapier och vård. Vi fortsätter med kurser och hälso målning speciellt för ungdomar. Kontakt person M-S Wetterhoff, soffi@aland.net
Raili Hake fortsätter med eurytmi terapi i Skarpansvägen. Raili.hake@vardilivet.ax

Studier i antroposofiska intresseområden varannan torsdag. Den stora frågan är hur vi kan förbereda 2024! Vad skulle Rudolf Steiner ha ansett vara det mest betydelsefulla, för att vara i världen, inför 2024.

Föreningen Vård i livet skall huvudsakligen ha fortbildningar för vårdpersonal i Brändö.
Ett utbildningstillfälle skall handla om vårdandet av minnesjuka.
Två fortbildnings tillfällen för åldringsvårdspersonal om hospis ideologin.
Två tillfällen skall lära hur man med olika insmörjningar kan lindra
smärta och oro.

 

ÖSTERBOTTEN

VASA

PARSIFAL-gruppen
Öppen antroposofisk studiegrupp träffas sö 27.1. kl.16 och sö 31.3 kl.16 med samtal om temat “Hur verkar änglar i vår tid och vårt liv?” och sö 28.4 kl.16.
Vi träffas i Antroposofernas lokal vid biblioteket. Välkommen!
Kontaktperson Marlene Nyström 050 4094 778. marlene.nystrom@bob.fi

FÖREDRAG: lördagen den 23.2
Vår generalsekreterare biodynamiker Henri Murto besöker Vasa med temat “En helhetssyn i vården av jorden under medvetenhetens tidsålder.” Föredraget i samarbete med Vaasan Antroposofit ry. Föredraget på finska. Översättning till svenska efter behov.
Föredraget hålls i Antroposofernas lokal vid biblioteket.  Välkomna alla!

FRIA HÖGSKOLAN FÖR ANTROPOSOFI Klasstimmar på svenska en gång i månaden, söndag kl.18. Kontaktperson Annika Martikainen 050 522 4463, annika.martikainen@gmail.com

Steinerpedagogikens Vänner i Österbotten rf och IDUNA – Steinerinspirerat svenskspråkigt daghem. Adress: Valhallavägen 21.
Info: www.steineriduna.fi, pedagog Annika Eriksson 045 8913 199, iduna@steineriduna.fi

Österbottens Biodynamiska Förening, ordf. Kaj Löfvik, (06) 34 33332

 

 

Antroposofiska biblioteket i Helsingfors, Nylandsgatan 24 A 4, 00120 Helsingfors, är öppet måndagar kl. 17-19.

Comments are closed.